Vol 6, No 2 (2019)

DOI: http://dx.doi.org/10.22555/joeed.v6i2

Table of Contents

Articles

Lubna Farhan Ali, Sajida Zaki
Pdf
201-218
Jawaid Ahmed Qureshi
Pdf
219-234
Muhammad Akram
Pdf
235-253
Amna Shahid, Sarwat Nauman
Pdf
254-268
Bushra Javed, Bibi Zainab, Samia Nadeem Zakai, Shahzeb Malik
Pdf
269-287
Sham Haidar, Fizza Farukh, Shazia Dar
Pdf
288-307
Sharik Zamir, Martin Thomas
PDF
308-326
Nadia Khan
Pdf
327-342
Muhammad Shakir
Pdf
343-356

Discussion

Ghazal Kazim Syed, Amanda Naylor, Nicholas McGuinn, Zoltan Varga, Hege Emma Rimmereide
Pdf
357-360