User Profile

Dillon Aiello

Bio Statement Anime là hoạt hình vẽ tay và máy tính, nguyên do trong khoảng Nhật Bản hoặc được gắn kết có Nhật Bản. từ anime là thuật ngữ tiếng Nhật dùng để kể đến phần đông những định dạng truyền thông phim hoạt hình. Take a look at my webpage ... animehay.org