User Profile

mai quockhanh

Bio Statement

Trong bài viết này, Tri Thức Cộng Đồng sẽ chia sẻ đến bạn khái niệm về chiến lược marketing. Trong trường hợp bạn không thể tự làm hoặc không có thời gian làm, hãy tham khảo viết báo cáo thực tập thuê tphcm của Tri Thức Cộng Đồng.

xử lý mọi vấn đề trong SPSS

Chiến lược Marketing là cách mà doanh nghiệp thực hiện để đạt được mục tiêu Marketing và thường liên quan đến 4P.

Mục tiêu mà doanh nghiệp muốn đạt được trên thị trường như là khối lượng sản phẩm, thị phần được gọi là mục tiêu Marketing.

Con đường mà doanh nghiệp dự định đi để đến được mục tiêu thì gọi là chiến lược Marketing.

Tất cả mọi chiến lược marketing được vạch ra không phải chỉ nhằm tạo ra doanh số, mà nhằm để tạo ra lợi nhuận.

Chiến Lược Marketing Hỗn Hợp 4P (marketing mix)

Chiến lược marketing về cơ bản thường được triển khai chung quanh 4 yết tố, thường được gọi là 4Ps cho dễ nhớ: Sản phẩm (product), Giá (price), Xúc tiến thương mại hay Truyền thông (promotion) và Kênh phân phối (place). Tuỳ vào tình hình thực tế của thị trường mà người ta vận dụng một hay nhiều yếu tố để thực hiện chiến lược thị trường.

Các doanh nghiệp mà sản phẩm chủ yếu là sản phẩm dịch vụ thường có xu hướng triển khai từ 4 yếu tố chính nầy thành 7 yếu tố (và được gọi là 7P) để phản ánh sự chú tâm của mình đối với sự đặc thù của sản phẩm dịch vụ: Sản phẩm (product), Giá (price), Xúc tiến thương mại hay Truyền thông (promotion), Kênh phân phối (place), Con người (people), Qui trình (process) và Chứng minh thực tế (physical evidence)

Hãy tham khảo thêm các dịch vụ khác của dịch vụ viết luận văn thuê chuyên nghiệp của Tri Thức Cộng Đồng nhé.

Dưới đây là một số giải pháp cơ bản về chiến lược marketing được triển khai từ 4P.

1. Sản phẩm

- Phát triển dải sản phẩm

- Cải tiến chất lượng, đặc điểm, ứng dụng

- Hợp nhất dải sản phẩm

- Quy chuẩn hoá mẫu mã

- Định vị

- Nhãn hiệu

2. Giá

- Thay đổi giá, điều kiện, thời hạn thanh toán

- Áp dụng chính sách hớt bọt (skimming)

- Áp dụng chính sách thâm nhập (penetration)

3. Truyền thông

- Thay đổi nội dung quảng cáo hoặc khuyến mại

- Thay đổi định vị cho thương hiệu (tái định vị)

- Thay đổi phương thức truyền thông

- Thay đổi cách tiếp cận

4. Kênh

- Thay đổi phương thức giao hàng hoăc phân phối

- Thay đổi dịch vụ

- Thay đổi kênh phân phối

- Phần triển khai thêm đối với sản phẩm dịch vụ.

Nếu bạn quá bận rộn và không có thời gian, hãy tham khảo của Tri Thức Cộng Đồng. Với kinh nghiệm hoạt động hơn 15 năm trong lĩnh vực này cùng với đội ngũ chuyên viên trình độ cao, https://trithuccongdong.net/ chắc chắn sẽ mang đến cho bạn sản phẩm hoàn hảo nhất.