User Profile

Co Khi Thanh Hai

Affiliation 1985
Bio Statement

Cơ khí Thanh Hải - Cung cấp máy móc thiết bị chất lượng tốt tại Việt Nam. 

Các loại sản phẩm bên thanh hải:

- Xe ba bánh máy dầu giá rẻ

- Máy trộn bê tông tự hành

- Máy trộn bê tông nghiêng

- Máy bẻ đai sắt xây dựng 

- Máy đập lúa liên hoàn

Hotline: 0913.561.379
Địa Chỉ: KCN Xuân Tiến - Xuân Trường - Nam Định
Email: cokhithanhhai@gmail.com
Website: https://cokhithanhhai.com.vn
Facebook: https://www.facebook.com/thanhhaiLTD
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCQ56xIZtImKGQkxIvczpCzw
Twitter: https://twitter.com/cokhithanhhai
Linkedin: https://www.linkedin.com/in/cokhithanhhai