Reader Comments

Tóm lược luận văn về định hướng giá trị trong tình ái của SV

by Phest Ryuta (2020-07-25)


Trong bài viết này, sẽ san sẻ tới bạn nội dung tóm lược luận văn thạc sĩ về định hướng giá trị trong tình yêu của sinh viên. Trong trường hợp bạn chẳng thể tự khiến hoặc ko sở hữu thời gian khiến luận văn, hãy tham khảo http://wikiluanvan.webflow.io/ .

Tên đề tài: Định hướng giá trị trong ái tình của sinh viên một số trường đại học tại tỉnh thành Hồ Chí Minh

1. Lý do chọn đề tài

2. Mục đích nghiên cứu

Phân tích thực trạng định hướng giá trị trong tình yêu của sinh viên; trên cơ sở vật chất đấy, bắt buộc một số giải pháp nhằm ảnh hưởng thích hợp, tích cực tới định hướng trị giá của sinh viên trong ái tình

3. Đối tượng và khách thể nghiên cứu

- Đối tượng nghiên cứu: Định hướng giá trị trong tình yêu của sinh

- Khách thể nghiên cứu: Sinh viên 1 số trường đại học ở đô thị Hồ Chí Minh

4. giả thuyết kỹ thuật

- Hệ thống những trị giá trong tình yêu vẫn có sự kết hợp của những giá trị truyền thống lẫn hiện đại. Trong đấy, những vấn đề can hệ tới nam nữ - dục tình được sinh viên ngày nay coi xét là 1 trị giá trong tình yêu.

- phần đông các sinh viên có nhận thức, thái độ và hành vi hăng hái đối với các trị giá trong tình ái và với sự khác biệt trong định hướng giá trị về tình yêu giữa các nhóm sinh viên khác nhau trên những góc cạnh là trường học, giới tính và số năm học.

- mang phổ quát nhân tố ảnh hưởng đến định hướng giá trị tình ái của sinh viên nhưng quan yếu nhất vẫn là nguyên tố lên đường từ bản thân sinh viên - đội ngũ nhân tố bên trong.

5. Nhiệm vụ nghiên cứu

Xem ngay : https://www.pinterest.com/wikiluanvan0245/

- Nghiên cứu những trắc trở lí luận về giá trị, tình ái, định hướng giá trị và định hướng trị giá trong tình ái của sinh viên

- dò hỏi, phân tách, Nhận định thực trạng định hướng trị giá trong tình yêu của sinh viên 1 số trường đại học ở thành thị Hồ Chí Minh

- bắt buộc 1 số giải pháp giáo dục định hướng trị giá trong ái tình cho sinh viên.

6. ngừng của đề tài

- dừng đối tượng nghiên cứu: Đề tài chỉ hội tụ nghiên cứu định hướng giá trị về tình yêu trong hệ thống tư cách của sinh viên

- dừng ko gian và thời kì nghiên cứu: Đề tài chỉ tập kết nghiên cứu 599 sinh viên 3 trường đại học ở tỉnh thành Hồ Chí Minh (trong niên học 2013-2014): Trường đại học công nghệ phố hội và nhân văn, Trường đại học kỹ thuật trùng hợp và Trường Đại học Công nghiệp (nhóm ngành kinh tế)

7. phương pháp nghiên cứu

7.1. phương pháp luận: Để thực hành mục đích và nhiệm vụ của đề tài, người viết dựa trên các bí quyết luận là ý kiến thực tế, quan niệm hệ thống cấu trúc và ý kiến hoạt động – nhân cách.

•Quan điểm thực tế đòi hỏi trong công đoạn Đánh giá, người nghiên cứu phải dựa trên nền móng thực tiễn để đảm bảo tính khách quan và nhằm chuyên dụng cho lại cho thực tế. vì vậy, đề tài nghiên cứu phải được lên đường từ nhu cầu của thực tiễn thị trấn hội và vừa có ý nghĩa lí luận vừa sở hữu ý nghĩa thực tiễn

•Quan điểm hệ thống cấu trúc đề xuất người nghiên cứu khi tiến hành Đánh giá vấn đề phải xem xét nó 1 phương pháp toàn diện, trên đa dạng góc cạnh khác nhau và đặt trong phổ thông mối quan hệ, trong hiện trạng đi lại vững mạnh và trong các cảnh ngộ, điều kiện cụ thể.

•Quan điểm hoạt động - nhân cách nhắc lên mối quan hệ hợp nhất giữa tư cách và hoạt động của con người. do đó, trong thời kỳ nghiên cứu tư cách con người đại quát, người nghiên cứu phải coi xét và dựa vào nhân tố quan yếu là hoạt động, hành động của con người.

7.2. bí quyết nghiên cứu cụ thể

7.2.1. bí quyết nghiên cứu lí luận

phương pháp này được dùng để xây dựng cơ sở lí luận và bí quyết nghiên cứu của đề tài. Nó sản xuất các thông báo căn bản và cũng là nền móng để nghiên cứu thực tế của đề tài.

7.2.2. đội ngũ cách nghiên cứu thực tiễn

• phương pháp dò hỏi bằng bảng hỏi: Đây là phương pháp nghiên cứu cốt yếu của đề tài. cách thức này nhằm thu thập những thông tin định tính và định lượng sở hữu số lượng chiếc lớn về thực trạng nghiên cứu của đề tài.

• cách thức phỏng vấn: Đây là bí quyết nghiên cứu bổ trợ nhằm khẳng định lại thông báo chưa rõ, đáng ngờ đã thu thập được trong phiếu thăm dò. Người nghiên cứu tiến hành phỏng vấn quan điểm, suy nghĩ của sinh viên đối có những vấn đề can hệ tới ái tình được nói tới trong đề tài.

• cách thức quan sát: Đây là phương pháp nghiên cứu bổ trợ nhằm khẳng định lại kết quả nghiên cứu. Nó khiến cho tăng tính thực tiễn, thực tại của kết quả nghiên cứu. Người nghiên cứu Quan sát các trình bày về mặt hành vi như bí quyết đối xử, biểu đạt tình cảm… của sinh viên đối sở hữu bồ

• cách lấy quan niệm chuyên gia: Đây là cách thức bổ trợ cho công đoạn nghiên cứu đề tài. Người nghiên cứu tham khảo ý kiến của các nhà chuyên môn nhằm tăng tính khả thi, thành công lúc tiến hành nghiên cứu bằng việc tham mưu và chọn lựa những ý kiến tối ưu nhất.

7.2.3. cách thức Thống kê toán học

Đây là cách thức cốt yếu để xử lí, phân tách thông báo thu được trong khoảng phiếu dò xét dựa trên việc áp dụng phần mềm SPSS.

nếu như bạn ko sở hữu thời gian làm cho luận văn, hãy tham khảo https://www.scoop.it/u/wikiluanvan.